Audit Semi Senior jobs

16 Jan - jobomas.com

AUDIT ASSISTANT / AUDIT SEMI-SENIOR / AUDIT SENIOR

Hong Kong

|

Vision A. S. Limited

12 Jan - jobomas.com

AUDIT ASSOCIATES/SEMI-SENIOR ASSOCIATES

Hong Kong

|

Poon & Co.

15 Jan - jobomas.com

Audit Junior / Audit Semi Senior (HK$13,000+)

Hong Kong

|

Fuson CPA Limited

23 Jan - jobomas.com

Audit Junior / Semi-Senior (5 Days Work)

Hong Kong

|

WKL & Partners C.P.A. Limited

13 Jan - jobomas.com

Audit Semi-Senior / Senior

Hong Kong

|

Thomas Cheng & Co.

22 Nov - jobfinder.com.hk

Audit senior/semi-senior

Central

|

TING HO KWAN CHAN & CO

18 Jan - jobomas.com

Audit Semi-Senior

Hong Kong

|

Andes Glacier CPA Limited

23 Jan - jobomas.com

AUDIT SENIOR / SEMI-SENIOR / AUDIT JUNIOR

Hong Kong

|

K. Y. Ng & Company Limited