Audit Senior jobs

11 Feb - jobomas.com

Audit Senior/ Audit Semi-Senior / Audit Assistant

Hong Kong

|

Asiapac CPA & Company

17 Feb - jobomas.com

Audit Semi-Senior / Audit Intermediate / Audit Junior

Hong Kong

|

Roger Kam & Co

13 Feb - jobomas.com

Audit Trainee / Audit Semi-Senior / Audit Senior / Audit Manager

Hong Kong

|

Y. H. Lai & Co.

14 Feb - jobomas.com

Senior Auditor (IT Audit)

Hong Kong

|

Bank Of China (Hong Kong) Limited

02 Dec - robertwalters.com

Senior Internal Audit

Hong Kong

|

Robert Walters

14 Feb - jobomas.com

Senior Manager, Internal Audit

Hong Kong

|

PeopleSearch Ltd

20 Feb - jobomas.com

Audit Junior / Audit Semi Senior (HK$13,000+)

Hong Kong

|

Fuson CPA Limited

20 Feb - jobomas.com

Audit Junior/Semi-Senior

Hong Kong

|

Zenith CPA Limited